webinar register page

Webinar banner
Så här når du som chef fram i samtal
Många kurser inom ledarskap fokuserar på när det är tufft. De utmanande samtalen, att leda i förändring, att få team att dra åt samma håll, att hantera tidstjuvar etc...Viktigt, absolut. Men för dig som chef är det lika viktigt att veta hur du kan ge positiv bekräftelse, uppmärksamma framgång och berömma medarbetare på ett professionellt sätt som en naturlig del i ditt ledarskap.

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar där vi ger dig konkreta verktyg för det goda samtalet.

Vad är ett gott samtal?
Hur förbereder du dig för det?
Hur gör du under själva samtalet?
Hur följer du upp samtalet?
Hur kan du lägga en grund för ett positivt samtalsklimat med och hos dina medarbetare?

Jan 14, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kristin Arnberg.