webinar register page

Webinar banner
SARS-CoV-2 Tanı Testleri
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı (Moderatör)
Dr. Ebru İlhan Biyokimya Uzmanı
Dr. Asuman Sıdan Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Mine Güzel Genetik Uzmanı

Apr 1, 2021 09:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: İstanbul Dişhekimleri Odası.