webinar register page

Občinstvo v ospredju – Ključni dejavniki razvoja vključujoče organizacije, usmerjene v občinstvo
Izhajajoč iz prvega spletnega seminarja bo Julie tokrat raziskala štiri dejavnike uspeha za razvoj vključujoče organizacije, ki je usmerjena v občinstvo in prilagojena za novo realnost ob ponovnem odprtju,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Building on the first webinar, Julie Aldridge (UK) will explore four factors of success for developing an audience-focused, inclusive organisation fit for the new post-lockdown reality.
..............................................................................................
Serija usposabljanj zavoda Motovila je organizirana kot del dejavnosti Partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

The training series is organized by the Motovila Institute as part of the activities of the Centre for Creativity Platform Partner Network. The project is co-financed by the EU (from the European Regional Development Fund) and the Republic of Slovenia.

Jul 7, 2020 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
* Required information
Loading