webinar register page

סדרת וובינרים: הנדסה תומכת רפואה בתקופת הקורונה
נגיף הקורונה שהתפשט בעולם ובישראל ייצר מציאות חדשה כמוה לא הכרנו בעבר,
מציאות שיש לה השלכות מגוונות.
ההרצאות המקוונות, יהיו בכל פעם מהיבט הנדסי אחר ויתייחסו לנושאים שונים הקשורים
למשבר ולהמצאות טכנולוגיות חדשות.
---------------------------------------------------------------------------
מושב בוקר יום שני 1/6/2020 בין השעות 11:00-12:00
מושב צהרים יום שני 1/6/2020 בין השעות 14:00-15:30
מושב בוקר יום שלישי 2/6/2020 בין השעות 11:00-12:00
מושב צהרים יום שלישי 2/6/2020 בין השעות 14:00-15:30
---------------------------------------------------------------------------
• הרישום הינו לכל מושב בנפרד.
• ניתן להצטרף להרצאה בודדת ע"י הצטרפות לקישור בעת התחלת ההרצאה.
• יש לקחת בחשבון שינויים קלים במועד תחילת ההרצאות.
You can choose to attend one or more of the following webinars.


Time shows in
* Required information
Loading