webinar register page

KAKO OHRANITI ZEMLJO RODOVITNO?
Na osnovi opravljenih analiz tal na več lokacijah in kmetijah, smo pripravili predloge za ohranitev rodovitnosti tal na njivah in travinju. Na izobraževanju bomo govorili tudi o težavah s pleveli in pomenu obdelave tal. Zemlja je osnovna dobrina vsake kmetije.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KGZS Zavod LJ.