webinar register page

Webinar banner
Prečo sa učiť chémiu?
Azda každý učiteľ chémie sa počas svojej praxe stretol s otázkami: „A na čo nám to bude? Prečo sa to učíme?“ Nie je ľahké na takéto otázky žiakov odpovedať, preto sa spoločne pokúsime počas webinára na tieto otázky nájsť odpovede.

Lektorka:
Mgr. Lucia Časnochová, učiteľka aktívne pracujúca na 2. stupni ZŠ v Bratislave

Obsah webinára:
• Skúsime odpovedať na najťažšiu otázku, ktorú nám kladú žiaci: „Prečo sa učiť chémiu?“.
• Zaujímavé a aktivizujúce trendy vo vyučovaní chémie.
• Praktické ukážky pokusov, ktoré si nevyžadujú laboratórium ani špeciálne pomôcky na témy: voda, horenie, vitamíny, mydlá, stavebníctvo, kyslé dažde, chromatografia.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov chémie na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 17, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .