webinar register page

Webinar banner
WEBINÁR: AKO PRIPRAVIŤ DEVIATAKOV NA TESTOVANIE?
Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Obsah webinára:

• Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý.
• Potom sa zameriame na čítane textov v matematike.
• Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Feb 10, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.