webinar register page

Webinar banner
VIETE, AKO PODPORIŤ SVOJ ODBORNÝ TÍM?
Špecifiká pôsobenia a riadenia školského podporného tímu, poskytovania odbornej starostlivosti a vykonávania odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v rámci rozvoja inkluzívnej kultúry

Lektor: PhDr. Marek Havrila, PhD.,OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:

• Predstavíme základné legislatívne východiská pracovnej činnosti funkčného OPT v školách a školských zariadeniach.
• Načrtneme si pripravovanú legislatívnu zmenu školského zákona, ktorá sa vzťahuje na činnosť školských podporných tímov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
• Predstavíme pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností.
• Pozornosť upriamime aj na profesijný rozvoj členov OPT, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.
• Upozorníme vás na hlavné úlohy, kompetencie a zásady práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov OPT v prostredí škôl a školských poradenských zariadení.
• Nezabudneme ani na viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských logopédov, kariérových poradcov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 29, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.