webinar register page

Webinar banner
ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA...
Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia ale aj časových vzťahov

Lektorka:
Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

• Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce a Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
• Ukážeme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť 5- až 6-ročných detí, ako využívať ich prirodzenú zvedavosť, skúmanie a bádanie, pozorovanie a zážitkové učenie.
• Predstavíme učebné pomôcky, ktoré pomáhajú rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a procesy aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.
• Prinesieme námety, ako implementovať zážitkové učenie do procesu edukácie 5- až 6-ročných detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:
poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa

Pre koho webinár odporúčame:
Učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 2, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.