webinar register page

Webinar banner
HRA A SÚŤAŽ AKO CESTA K ČÍTANIU? ÁNO!
Ako motivovať žiakov 1. stupňa ZŠ k čítaniu? Pomocou čitateľsko – výtvarnej súťaže!

Lektorka:
Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň, aktívne pracujúca v Základnej škole v Bratislave

Obsah webinára:
Motivovať deti k čítaniu pre radosť a zároveň rozumieť čítanému textu sa môže javiť v súčasnej počítačovej dobe ako neatraktívna, zložitá cesta, pritom čítanie s porozumením potrebujeme v každodennom živote, či už si chceme prečítať časopis, titulky k filmu alebo vyjadrenia svojich blízkych na sociálnych sieťach.
A preto učenie čítať s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. Je potrebné čítanie prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom v súvislostiach. Ponúkame vám návod ako rozlúsknuť tento „oriešok“ s využitím toho, čo je pre deti najtypickejšie - hra a súťaž.
Obsahom webinára sú praktické ukážky práce s textom a pracovným zošitom Tajomstvá sveta. Ukážeme si inšpiratívny materiál, ktorý slúži na rozvoj čítania s porozumením a zároveň prináša deťom radosť.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre špeciálnych pedagógov , asistentov, pre rodičov , ale aj pre každého angažovaného človeka, ktorého zaujíma úroveň a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 11, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .