webinar register page

Webinar banner
FEDSAS AJV / AGM
1. Opening - Ondervoorsitter van die Raad / Deputy Chairman of the Council - Hess Radley

2. Verwelkoming / Welcome
Chairman Voorsitter Dr. Shaun Mellors

3. Presensie en verskonings / Attendance and apologies

4. Mosies / Motions

5. Vasstelling van sakelys / Additions to agenda

6. Verslag van die HUB /Report of the CEO - Dr Jaco Deacon

7. Die Wysigingswet op Onderwyswette – die pad vorentoe…. / BELAB – the way forward…. – Dr Jaco Deacon

8. Finansiele oorsig/ Financial review
Voorsitter van ORK / Chairman of ARC Mr. Hendrik Laubscher

9. Terugvoer vanuit die Nasionale Raad/ Feedback from the National Council
Dr. Shaun Mellors (Nasionale Raad Voorsitter / National Council Chairperson)

10. Spesiale toekennings / Special Awards

11. Afsluiting/Conclusion

Nov 26, 2022 09:00 AM in Johannesburg

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .