webinar register page

Statens roll på den digitala betalmarknaden
En webinar-serie om statens roll på den digitala betalningsmarknaden.

7 oktober - Nuläge och frågeställningar
Panelister: Riksbanken, Svensk Handel och Mastercard. Länk till webinarie del 1: https://www.youtube.com/watch?v=B1iNjKYcWSc

21 oktober - Technical opportunities
Panelister - Crunchfish, Swish and Accenture
(Webinar in English)
Länk till webinarie del 2: https://www.youtube.com/watch?v=28o2zJtOre0

4 november - Politisk diskussion
Panelister - Riksdagsledamöter från Finansutskottet

Moderator för samtliga webinarier: Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish.

Bakgrundsinformation:
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/riksbankens-e-kronaprojekt-rapport-2.pdf

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2020/framtidens-pengar-och-betalningar.pdf

https://mb.cision.com/Public/1460/2799449/9db397dae29b4587.pdf

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-betalar-svenskarna/sa-betalar-svenskarna-2019/

1) Statens respektive privata sektorns roller och ansvar på den digitala betalningsmarknaden
a. Hur säkerställs en säker, robust och effektiv betalningsmarknad?
b. Krav på privata sektorn om statliga betalningsmedel marginaliseras.
c. Finns behov av ny lagstiftning på betalmarknaden?

2) Risker med en digitaliserad betalningsmarknad där kontanterna marginaliseras
a. Driftstörningar och konsekvenser vid kris- och krigsförhållanden.
b. Anonymitet och integritet respektive risker för penningtvätt.
c. Digitalt och ekonomiskt utanförskap.

3) Är e-kronan en lösning på riskerna med en kontantlös ekonomi?
a. Allmänhetens, handelns och bankernas behov av digitala centralbankspengar.
b. Krav på e-kronan för att adressera riskerna när kontanter marginaliseras.
c. Konsekvenser för staten och den privata sektorn om e-kronan införs.
Nov 4, 2020 11:30 AM
Time shows in
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register