webinar register page

Webinar banner
ADR Register gedragsregels, proces- en procedure vereisten
ADR Register:
- neemt je mee langs de gedragsregels en de proces- & procedure vereisten voor certificaathouders.
- geeft aan HOE je deze documenten toepast
- legt uit HOE je e.e.a. aanreikt aan je opdrachtgevers en verwerkt in je overeenkomsten / algemene voorwaarden.

Uiteraard alle gelegenheid voor vraag en antwoord.

May 22, 2020 10:00 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Office Operations Officer Global Network Group.