webinar register page

Webinar banner
Att mäta är att veta – hur hållbarhetsmål, krav och uppföljning driver utveckling och kunskap inom hållbar stadsutveckling
Torsdagen den 16 juni. kl 12.00–13.00, varvar vi diskussioner med presentationer från Stockholms stads exploateringskontors nya miljöchef Frida Nordström, Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsstrateg Christina Salmhofer och Sara Albrecht, projektutvecklingschef hos Einar Mattsson, byggaktör med bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Samtalet leds av Anna Ågren.

Vad har blivit som vi tänkt oss och hur fortsätter arbetet för att nå målet, att Norra Djurgårdsstaden ska vara en fossilfri stadsdel 2030?

Det sägs att det som blir mätt är det som blir gjort. Tydliga hållbarhetskrav och konsekvent uppföljning under alla faser, från planering till husen varit i drift i två år, har gjort Norra Djurgårdsstaden till inspirationskälla för en mängd stadsutvecklingsprojekt runt om i världen. En webbaserad databas har utvecklats och erfarenheter har överförts till övriga staden.

Tack vare noggrann uppföljning och öppen dialog med byggaktörerna har till exempel energianvändningen minskat och projektet bidragit till fortsatt kunskapsutveckling.

Varmt välkommen!

Jun 16, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .