webinar register page

Webinar banner
Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete
Effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden, styrelseordförandes ansvar.

Guidad tur på BOARDA ger dig verktyg och dokumentation eller idéer för utveckling för att hela tiden bli lite bättre.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jenny Rosberg.