webinar register page

Circular construction – budownictwo cyrkularne
Sektor budowlany odpowiada za prawie połowę światowego wydobycia surowców i za jedną trzecią globalnej emisji dwutlenku węgla. Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu recyklingu odpadów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, jest to w znacznej mierze downcycling. Dlatego konieczna jest transformacja tego sektora w kierunku modelu gospodarki cyrkularnej. Jednak w celu wdrożenia budownictwa cyrkularnego konieczne jest pokonanie zidentyfikowanych barier w obszarach finansowym,
organizacyjnym, społecznym i technologicznym. Podczas webinaru organizowanego przez Ambasadę Austrii zastanowimy się jak pokonać te bariery oraz poznamy perspektywę austriackich firm oraz rozwiązania które mogą w transformacji tego sektora.

Oct 13, 2020 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hubert Bukowski.