webinar register page

Webinar banner
SULF: Nu får det vara nog! Om det gränslösa, obetalda arbetet under pandemin.
Välkommen på seminarium och rapportlansering! Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat mer än sin ordinarie arbetstid, och att de flesta dessutom inte har fått betalt för arbetet. Rapporten bygger på en enkät.

Ur enkätens fritextsvaren: man tar för givet att man måste jobba mer och att man inte får någon ersättning för det.

Efter kort presentation följer en paneldiskussion.

Oct 6, 2021 11:30 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading
SULF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera den aktuella kursen/eventet. Därefter raderas de. Läs mer här: https://sulf.se/personuppgift/