webinar register page

Webinar banner
Inlästa läromedel och Begreppa
Vi går tillsammans igenom tjänsterna Inlästa läromedel och Begreppa. Under genomgången kommer vi även att ge en del pedagogiska tips.

Oct 7, 2021 03:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inläsningstjänst.