webinar register page

Webinar banner
Kriptovaluták, digitális vagyontárgyak
Az előadás átfogó képet szeretne adni a kriptovalutákról és más digitális vagyontárgyakról, beleértve egyes ezekhez kapcsolódó jogi kérdések bemutatását is, azzal a szándékkal, hogy felkészítse a hallgatóságot az ezen a területen várható jövőbeli kihívásokra.

Adatkezelési tájékoztató: a jelen link alapján megtekinthető előadás során, valamint azzal összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.; elérhetőség: office@oppenheimlegal.com). Az adatkezelő a részt vevő személyek adatait (személyazonosító adatok, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, munkahely, pozíció, KASZ szám, a részvétel időtartama, valamint a képzéssel összefüggő adatok) a képzés lebonyolítása, az esetleges kreditigazolás 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alapján történő kiadása, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. A fenti adatok megadása a részvételhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) cikk b) pontja (szerződés teljesítése), valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzéssel, valamint a kötelező ügyvédi továbbképzéssel összefüggésben - 2013. évi LXXVII. törvény 21. §, illetve a 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 6/B. pontja).

A személyes adatokat az adatkezelő a jelentkezéstől számított 8 évig, a illetőleg a továbbképzési időszak lejártát követő 5 évig őrzi meg. Az érintett jogosult személyes adataihoz hozzáférni, az adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá az érintettet megilleti az adathordozhatóság joga. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogszerűtlen, úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az Oppenheim weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatót (http://www.oppenheimlegal.com/media/adatkezelesi_tajekoztato.pdf).

May 31, 2022 04:00 PM in Budapest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .