webinar register page

Webinar banner
TRÉNUJEME MATEMATIKU NA DRUHOM STUPNI ZŠ
Ako využiť Vedomat – digitálnu zbierku z matematiky na druhom stupni ZŠ na opakovanie učiva, zadávanie domácich úloh, a hlavne zlepšovanie výsledkov práce žiakov v matematike

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava

Obsah webinára:

• Oboznámime sa s online platformou Vedomat - zbierkou úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.
• Povieme si, aké výhody môže priniesť Vedomat žiakovi.
• Ukážeme si, aké výhody môže priniesť Vedomat učiteľovi a ako si vďaka nemu zjednodušíte prípravu na hodiny, opakovanie aj zadávanie domácich úloh.
• Predstavíme vám funkcionality platformy.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov matematiky na 2. stupni ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 28, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.