webinar register page

Webinar banner
OPAKOVANÝ WEBINÁR: Slovenčina v kocke
Námety na zabezpečenie plynulej nadväznosti učiva slovenského jazyka a literatúry pri prechode z prvého na druhý stupeň ZŠ

Naša skúsená lektorka Mgr. Viera Huliačková Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Povieme si o špecifikách prechodu žiakov zo 4. do 5. ročníka ZŠ v oblasti slovenského jazyka a literatúry.
• Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, prostredníctvom ktorých si žiak dôsledne zopakuje štvrtácke učivo.
• Ukážeme si, ako prostredníctvom obsahu, textov i cvičení v pracovných zošitoch možno využívať všetky zložky slovenského jazyka.
• Prinesieme zaujímavé témy, ktoré pomôžu motivovať žiakov, podnietia v nich túžbu dozvedieť sa viac a tešiť sa na novú hodinu s vami .
• Ukážeme si tiež konkrétne príklady prepojenia vyučovania slovenského jazyka s vlastivedou a prírodovedou.
• Predstavíme celkom nový typ učebného materiálu, pomocou ktorého môžu žiaci dosiahnuť čo najlepšiu úroveň vedomostí potrebných na štart v slovenskom jazyku v 5. ročníku ZŠ.
• Nezabudneme ani na alternatívne prístupy k osvojovaniu a upevňovaniu učiva, prostredníctvom ktorých si žiak dôslednejšie zopakuje v kratšej dobe učivo predchádzajúcich ročníkov.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia pre primárne vzdelávanie – učitelia slovenského jazyka v 5. – 9. ročníka ZŠ, učitelia prvého stupňa ZŠ, asistenti ZŠ, školskí špeciálni pedagógovia, rodičia

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára len vtedy, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 12, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.