webinar register page

Webinar banner
Amgen - Hög prioritet att förebygga Osteoporos genom frakturkedja
Varmt välkomna till det fjärde mötet om Region Skånes frakturkedja

Nya och uppdaterade rekommendationer, riktlinjer och vårdprogram har etablerats, vilket är bra för Dig som träffar patienter med osteoporos att känna till:
- Uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
- Uppdaterade nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar från Socialstyrelsen
- Svenska Osteoporosförbundets nya vårdprogram
- Osteoporos är prioriterat sjukdomsområde i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Välkommen att delta på en utbildning där olika experter berättar om frakturkedjans betydelse för prevention av nya osteoporosfrakturer.

Föreläsare: Prof Kristina Åkesson, Ortopedkliniken SUS Malmö
Dr Linnea Malmgren, Geriatriska kliniken SUS Malmö
Dr Anders Olofsson, Ortopedkliniken Helsingborg
Dr Panagiotis Tsoupidis, Endokrinkliniken SUS Malmö
Dr Christian Anker-Hansen, Vårdcentralen Norra Fäladen Lund

Moderator: Prof Kristina Åkesson

Målgrupp: Verksamhetschefer, enhetschefer, läkare, frakturkoordinatorer, osteoporosintresserade sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter.

Kostnader för digitalt deltagande är kostnadsfritt. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbinariet. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Registreringen nedan behöver ske per enskild person. Önskar fler kollegor på kliniken delta behöver de också registrera sig och om ni har för avsikt att sitta tillsammans vid deltagande via samma länk behöver Amgen kontaktas innan mötet via kontaktperson som anges i inbjudan.

Registrering sker per enskild person och med den mailadress som du tänkt delta med i webinariet för att komma åt möteslänken.

Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om denna webbföreläsning via e-post. I samband med mötet kommer vi även att kontakta dig för uppföljning av mötet.

May 11, 2022 06:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gabriella Gårdenberg.