webinar register page

Webinar banner
Miljöpåståenden, hur når jag ut utan att göra fel?
Ett högaktuellt ämne som det bubblar kring är miljöpåståenden i kommunikation, därför bjuder vi in till ett webbinarium för att bena ut och förtydliga vad som gäller när det kommer till marknadsföringslagen samt självreglering.

I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är två exempel på termer som snabbt vuxit i popularitet de senaste åren, men där det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation.

Vi kommer tillsammans med Elisabeth Trotzig och Gunilla Welander från Reklamombudsmannen gå igenom vilka regler som finns och hur ni som företag bör tänka för att följa regelverket. Du kommer även få exempel på olika miljöpåståenden och vilka krav på bevisning som finns. Vi kommer också gå igenom några konkreta fall för att du ska få en bättre förståelse för vad som gäller.


Detta webinar är via Zoom och är ett samarbete mellan Sveriges Annonsörer och Reklamombudsmannen, utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer och för finansiärer av Reklamombudsmannen. Detta webinar kommer inte att spelas in.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sverigesannonsorer.se

Dag & tid: 25/10, kl 09:00-10:00

Välkommen!

Oct 25, 2022 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .