webinar register page

University of Sydney trao đổi trực tuyến: Học ngành nào đảm bảo việc làm- định cư tại Úc & toàn cầu?
Các đại diện trường:
- Mr. Alex Vu, Đại diện tại Việt Nam- University of Sydney;
- Ms. Chi Le, Đại diện tuyển sinh Taylors College Sydney- cung cấp chương trình Dự bị liên thông lên University of Sydney
* Required information
Loading