webinar register page

Webinar banner
Radionica broj 1
1. Radionica „Radnopravni aspekti socijalne zaštite osoba s retkim bolestima” ("Labor law aspects of social protection for persons with rare diseases”)
12:15 - 13:15

Moderator: Ivana Golubović, Koordinator za pacijente i predstavnike pacijenata Baze retke bolesti

Učesnici:

Sandra Pavlović, Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije

Ivana Hrastar, Hrvatski savez za rijetke bolesti

Nataša Angjeleska, Nacionalna alijansa retkih bolesti Makedonije

Biljana Kotur, Savez za rijetke bolesti Republike Srpske

Radmila Bajagić, Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore

Oct 22, 2021 12:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .