webinar register page

Kemisk Risikovurdering: Session 4
- Hvordan kan de systematiske arbejdsmiljøindsatser dokumenteres med WORXS?
- Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen kortlægge anvendelsen af produkter?
- Hvordan gennemføres risikovurderinger af arbejdsprocesserne med WORXS?
- Hvordan kan WORXS anvendes til substitution og skabe løbende forbedringer?
- Hvordan indarbejdes observationer, nærved-ulykker og APV i den kemiske risikovurdering?
- Hvordan kan al dokumentation samles i én automatisk generet rapport?

På 4. og sidste session viser vi hvordan den kemiske risikovurdering kan gennemføres og dokumenteres i WORXS. VI viser hvordan de systematiske indsatser kan beskrives og dokumenteres, samt hvordan oprettelsen af de forskellige produkter fører til automatisk generering af alle de lister som er beskrevet i at-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer. Der gives desuden eksempler på udarbejdelsen af risikovurderinger, hvor der ikke indgår kemiske produkter – men som skal medtages i den kemiske risikovurdering.

Mar 24, 2023 11:00 AM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .