webinar register page

Webinar banner
Gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi në mediat online dhe televizion
Në këtë takim, do të diskutojmë mbi gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin në media dhe me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, përfaqësues nga zyra e Avokatit të Popullit, gazetarë, përfaqësues së organizatave të mediave dhe specialistë të komunikimit.

Takimi do të ofrohet në dy gjuhë shqip dhe anglisht përmes platformës Zoom.

Pas monitorimit të vitit 2019, ku fokus kryesor ishin çështjet gjinore dhe përfaqësimi i grave dhe vajzave në median vizive, këtë vit falë mbështetjes së Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, „Pro-LGBT“ ka bërë bashkë njëkohësisht çështjet gjinore dhe përfaqësimin e komuniteteve të margjinalizuara në median online dhe atë vizive.

__
What is the role of online media and television in reinforcing existing misconceptions about gender roles and marginalized communities in Albania?
How are marginalized communities reported in online media?
How (un)represented are women and minorities on television?
On October 20, we invite you to present the findings of the 2020 monitoring report on hate speech and discrimination in online media and television.
The meeting will be offered in both Albanian and English through the Zoom platform.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Historia Ime.