webinar register page

Webinar banner
Nu drar vi igång ledningens och styrelsens arbete för 2022
På agendan bokslutskommuniké, uppföljning inkomna frågor, genomgång av nyheter och uppdateringar.
1. Planering styrelse & ledning
2. Utveckling av praxis insiderinformation MAR - genomgång case 2021
3. ESG för ledning och styrelse
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jenny Rosberg.