webinar register page

Webinar banner
Komercjalizacja wyników badań naukowych - webinarium dla brokerów technologii
Webinarium dot. komercjalizacji wyników badań naukowych
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze składaniem wniosków patentowych i własnością intelektualną w sektorze surowcowym dla brokerów technologii oraz innowacji, przedstawicieli centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów innowacyjności oraz spółek celowych uczelni.

Dec 8, 2020 02:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: INNOWO.