webinar register page

Webinar banner
Skriften allena?
Ett av reformationens slagord var ”Sola Scriptura”. Det betyder Skriften Allena och utgör reformationernas svar på frågan om vad som är den yttersta auktoriteten för tro och liv. Idag kritiseras Skriften Allena från många olika håll. Är det en ny övertygelse som kom med reformationen? Hur ser argumenten ut Skriften Allena? Och hur väl går det att bemöta kritiken av Skriften Allena?

Välkommen till Apologia live den 29 september med Stefan Gustavsson, direktor för Apologia. Efter Stefans presentation blir det gott om tid för frågor och svar.

Det är gratis att delta, anmäl dig nedan.

Sep 29, 2022 07:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .