webinar register page

Webinar banner
Post ESMO
Välkomna till Post ESMO!
Har du inte möjlighet att delta i ESMO-konferensen eller vill vara med och diskutera innehållet ur ett svenskt perspektiv så vill vi även passa på att bjuda in till Mediahusets Post ESMO-webbinaire den 1/10, där SOF står för det vetenskapliga innehållet. Under mötet kommer vi presentera och diskutera de viktigaste forskningresultatet inom Bröst-, GI- och Uroonkologi.

Agenda:
- Välkomna, Niklas Lundblad, Mediahuset / Daria Glaessgen, Utbildningsansvarig SOF
- Bröstcancer Henrik Lindman Akademiska Sjukhuset Uppsala
- GI-cancer Jakob Eberhard Skåne Universitetssjukhuset
- Uroonkologi TBA

Oct 1, 2020 03:30 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mediahuset Webinars.