webinar register page

Webinar banner
Kariérové poradenství v praxi
aneb jak směřovat žáka k tomu, aby se uměl rozhodnout sám

Lektor:
Mgr. Miroslav Vosmik

Obsah webináře:

Jste učitelé a zařazujete do své výuky témata profesní orientace pro své žáky? Jsem kariérním nebo výchovným poradcem na své škole? Víte, co je základem úspěšné volby budoucího povolání? Hledáte inspiraci a tipy, jak své žáky připravit na proměnlivost trhu práce a kariérních cest? Chcete vědět, jak dobře připravit své žáky na změnu a nutnost celoživotního učení?

Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď aspoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Pro koho webinář doporučujeme:
Webinář je určen především kariérním a výchovným poradcům na ZŠ a SŠ, třídním pedagogům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ, školním psychologům, všem pedagogům, kteří se věnují profesní dráze svých žáků a zařazují do výuky témata profesní orientace, školním poradenským zařízením a také je vhodný pro ředitele/lky ZŠ a SŠ.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 15, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .