webinar register page

Debat 2020: Reptes de Futur
L’objectiu d’aquesta darrera jornada del debat 2020 és que els relators de cada una de les sessions de debat posin sobre la taula les conclusions i que els representants polítics exposin les línies de govern de futur per al sector turístic. De manera que, es generi un darrer procés de debat amb tots els agents implicats, es defineixin línies d’actuació futures i es consensuïn polítiques per al turisme de Girona.

10.00 h Acte d’inauguració

- Jaume Dulsat, Alcalde de Lloret de Mar
- Salvador Balliu, President del Consell Comarcal de la Selva
- Ernest Plana, President de FOEG a Girona
- Cristina Cabañas, Presidenta Fundació Climent Guitart
- Enric Dotras, Membre de la Taula Gironina de Turisme

10:15 h LES CONCLUSIONS DE LES JORNADES

Presentació de les conclusions de les Jornades, per part dels relators.

- Joaquim Majó, relator de la jornada L’OFERTA TURÍSTICA A COMARQUES DE GIRONA: Present i Futur
- Josep Maria Aguirre, relator de la jornada TURISME, MEDI AMBIENT I PAISATGE
- Anna Garriga, relatora de la jornada TURISME I ECONOMIA
- Xavier Canosa, relator de la jornada TURISME I ARQUITECTURA: Urbanisme i Infraestructures

11:00 h LÍNIES POLÍTIQUES DE FUTUR
- Octavi Bono, Director General de Turisme
- Miquel Noguer, President de la Diputació de Girona
- Jaume Dulsat, Alcalde de Lloret de Mar
11:45 h Debat Obert

12:15 h Aproximació general sobre l’estat de situació del nou període de programació i dels fons de recuperació europeus
- Alfonso González Bondia, Director general d’Afers Europeus i Mediterranis

12:30 h Breu lectura de les Conclusions a càrrec del Sr. Jordi Martí, president de la Taula Gironina de Turisme

EL FUTUR DEL TURISME A GIRONA: línies d’actuació política i iniciatives del sector.

Moderador de la Jornada: Albert Closas, periodista

Dec 10, 2020 10:00 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Taula Gironina de Turisme.