webinar register page

Webinar banner
Filosofisk samtale: Hvorfor slutter ikke Norge seg til atomvåpenforbudet?
Hvorfor har ikke Norge sluttet seg til FNs atomvåpenforbud? Finnes det egentlig gode argumenter for ikke å slutte seg til et forbud mot atomvåpen? Er en verden med atomvåpen utelukkende negativt?

Norske leger mot atomvåpen inviterer til filosofisk samtale om FNs atomvåpenforbud. Med mål om å få fram et nyansert bilde av alle sider i debatten om norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud snakker Norske leger mot atomvåpens egen Thomas Bremnes, med forsker og filosof Henrik Syse og postdoc Kjølv Egeland om Norge og atomvåpen.

Feb 9, 2021 06:00 PM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Kjølv Egeland
Egeland er post-doc ved Science Po i Paris, hvor han arbeider med utviklingen av den institusjonelle arkitekturen til multilateral kjernevåpen-nedrustning og betingelsene for endring i internasjonal politikk. Egeland har en doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Oxford University.
Henrik Syse
Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. Han har en stilling som forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Bjørknes Høyskole. Syse er spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter.