webinar register page

Webinar banner
Lungmedicinska föreläsningar
Detta är ett återkommande webbinarium som du endast behöver registrera dig för 1 gång. Du kan använda samma länk till alla tillfällen. Vid frågor vänligen kontakta oss på: event@mediahuset.se

Del 1: 14 september
Ämne: Sömnapné - nyheter och nationellt vårdprogram
Föreläsare: Ludger Grote, överläkare och professor, Göteborg

Del 2: 12 oktober
Ämne: 10 nyheter i nationella vårdprogrammet för lungcancer
Föreläsare: Mikael Johansson, överläkare i onkologi vid Cancercentrum, Umeå

Del 3: 9 november
Ämne: Atypisk mykobakterios
Föreläsare: Mats Hemlin, överläkare Lungmedicin, Sahlgrenska

Del 4: 14 december
Ämne: Höga eosinofiler - vad är det då?
Föreläsare: Magnus Ekström, överläkare och docent, Karlskrona
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mediahuset Webinars.