webinar register page

Webinar banner
Dissenyant una estratègia de comunicació online
En aquesta sessió veurem com fixar uns objectius clars i realistes, i definirem les estratègies de client-producte, de preus, de comunicació, de distribució i de marca a internet per a poder crear un bon pla d'acció orientat a objectius estratègics

Apr 26, 2021 09:30 AM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register