webinar register page

Webinar banner
Samhällsbyggandets Regelforum och sektorns gemensamma arbete mot framtidens byggande
Välkommen till ett webbinarium där du får veta mer om Samhällsbyggandets Regelforum – syfte, mål och arbetssätt. Dessutom diskuterar vi hur goda idéer och erfarenheter kan fångas upp och bidra till sektorns gemensamma arbete kring frågor som kommer att få stor betydelse för sektorns aktörer de närmaste åren.

Oct 5, 2021 08:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading