webinar register page

Fokus på typ 2 - En interaktiv webbinarserie om diabetes typ 2 i fyra delar
Typ 2 - från prediabetes till livets slutskede

Under fyra lunchseminarier kommer vi dyka ner i olika skeden av diabetes typ 2.
23 nov: Pre-diabetes
30 nov: Nydiagnostiserad diabetes
7 dec: Diabetes med organkomplikationer
14 dec: Diabetes i livets slutskede.
Seminarierna är interaktiva, har ett allmänmedicinskt förhållningssätt med praktiska kliniska tips och baseras på senaste evidens. Vi följer fallet Sofia från det att hon är 55 år till livets slutskede och Du får ta ställning till handläggning i olika situationer.  

Expertpanelen deltar på samtliga möten med sin kunskap och kliniskt inriktade råd.
You can choose to attend one or more of the following webinars.


Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Viveca Gyberg
Specialist i allmänmedicin @Surbrunns vårdcentral Stockholm
Moderator. Disputerat inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom
Anna Norhammar
Kardiolog, professor @Karolinska Institutet
Gregor Guron
Nefrolog, professor @Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Magnus Löndahl
Endokrinolog, docent @Skånes universitetssjukhus Lund