webinar register page

Webinar banner
Upravljanje incidentima i odgovor na incidente
Jelena Radulović, vođa IT Security tima u kompaniji Sky Express, održaće predavanje koje ima za cilj upoznavanje s ključnim pojmovima koji se koriste unutar procesa upravljanja i odgovora na incidente, kao i sa SOAR (Security Orchestration Automation and Response) rešenjima.

U prvom delu predavanja akcenat će biti na organizaciji i uređenju procesa upravljanja incidentima i odgovora na incidente. Pojasniće se osnovni pojmovi u ovim procesima, kao i razlika između termina upravljanje i odgovor na incidente.

U drugom delu predavanja upoznaćemo se sa ulogom SOAR rešenja i prednostima automatizacije koju nam SOAR sistemi pružaju prilikom odgovora na incidente.

Predavanje će biti na srpskom jeziku.

Čuvanje ličnih podataka
Udruženja ISACA Beograd, uspostaviće registar osoba koji su prisustvovali ovom događaju u svrhu izdavanja potvrda o ostvarenim CPE satima kao i u svrhu čuvanja ovih podataka radi kasnije verifikacije i dokazivosti ostvarenih CPE sati. Registar će sadržati sledeće lične podatke: ime, prezime, ISACA Id broj ili Id broj drugog Udruženja (npr. UIRS), email adresa (na koju će Vam biti poslata potvrda o ostvarenim CPE satima).
Za potrebe naknadne verifikacije i dokazivosti ostvarenih CPE sati, Udruženje ISACA Beograd će čuvati lične podatke narednih 5 godina, a nakon tog vremena podaci će biti trajno obrisani.

Ukoliko ste član ISACA i vlasnik nekog ISACA sertifikata prijavom za ovaj događaj pristajete da Vaše lične podatke (ISACA Id broj, email adresa, ime i prezime) prosledimo ISACA Global-u radi evidentiranja CPE sati koje ostvarujete učešćem na ovom događaju.

Jan 27, 2021 07:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ISACA Belgrade Chapter.