webinar register page

Webinar banner
Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách?
Viete, ako implementovať prierezovú tému Ochrana života a zdravia do jednotlivých predmetov naprieč všetkými ročníkmi základnej školy.

Naša skúsená lektorka PaedDr. Mária Kubovičová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
• Oboznámime sa s problematikou Ochrany človeka a zdravia v základných školách na prvom aj druhom stupni ZŠ.
• Povieme si, ako naplniť ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
• Poradíme, ako má učiteľ obsah učiva prierezovej témy zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu.
• Prinesieme konkrétne ukážky, ako žiakov naučiť, aby rozpoznávali nebezpečné situácie, aby vedeli, ako si osvojiť praktické zručnosti v sebaochrane, aby pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným, aby rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.
• Predstavíme aj konkrétne kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: výchovno-vzdelávací proces

Pre koho webinár odporúčame: učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 10, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.