webinar register page

Webinar banner
AKO NA NAJMENŠÍCH ŠKÔLKAROV
Vývinové charakteristiky a špecifiká detí od 3 do 5 rokov

Lektorka:
Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:
• Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.
• S akými problémami a výzvami sa učitelia a rodičia najčastejšie v tomto veku stretávajú?
• Čo môže byť príčinou týchto problémov? Skúsime sa na ne spoločne pozrieť očami detí
• Ako vieme pomôcť deťom (aj dospelých) prekonať tieto úskalia? Lepšie porozumieť svetu okolo nás?
• Návody a ukážky konkrétnych aktivít pri práci s triedou/ riešení konfliktov v kolektíve a pod.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, učiteľov a učiteľky v materských školách a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 17, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Mgr. Lucia Ďuríčková
Má ukončenú jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2012 sa venuje deťom predškolského veku. Postupne sa odborne profilovala najmä na deti so separačnými úzkosťami, aspergerovým syndrómom a na deti, často krát, označované ako „nezvládnuteľné“. Pôsobila aj ako učiteľka v súkromnej materskej škole. Túto prax a svoje odborné skúsenosti sa rozhodla spojiť a založiť škôlku, ktorá poskytuje priestor aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Má ukončené vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou a filiálnej terapii, obe používa aj v praxi. Aktuálne aj naďalej pôsobí aj v pozícii učiteľky, robí odborné a výchovné poradenstvo pre rodičov a odborne pracuje s deťmi.