webinar register page

Webinar banner
360º YATIRIM SÜREÇLERİ (Ticaret Hukuku Ve Fikri Haklar Açısından)
İçerik:
• Yatırım Alma Aşamasındaki Temel Hukuki Süreçler, Birleşme ve Devralma (“M&A”) İşlemlerinde Sözleşme Yapısı
• KVKK ile uyumlu olmayan projenin yatırım riskleri
• Yatırım süreçlerinde ticari sır paylaşımı
• Yüksek bir değerleme için fikri hak yönetimi
• Şirket değerleme yöntemleri ve değeri belirleyen unsurlar ve Yatırımcıya hazırlık aşamasında mali yol haritası
Soru-Cevap

Eğitimciler:
SERTEL ŞIRACI – SCH-Legal - Yönetici Ortak
CANSU ARAS – SCH-Legal – Mevzuat, Uyum ve Risk Yönetimi , Direktör
MERVE ÖZDEMİR - Vergi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı -Başkan Yardımcısı

__________

Değerli Katılımcı Adayı,

Sistem Global ‘in sunduğu ücretsiz Webinar serisine katılmak isteyen ilgili kişilerin kişisel verileri Zoom uygulaması vasıtasıyla ilgili Webinar işleyişinin takibi amacıyla sınırlı olarak tarafların meşru menfaati şartıyla kullanılır. İleteceğiniz ve uygulama tarafından üretilen diğer veriler uygulama sunucuları bulut ortamında bulunduğundan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Webinar ’a katılmak suretiyle verilerinizin yurtdışına aktarılmasına bu doğrultuda onay verdiğiniz kabul edilir. 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Sistem Global Grup firmaları tarafından esnaf ve tacir statüsünde iseniz Sistem Global’in meşru menfaati doğrultusunda, değilseniz aşağıdaki evet butonunu işaretleyerek onay vermeniz halinde 6563 SK ve ikincil mevzuatı kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kullanılacak ve saklanacaktır. 6563 SK ve 6698 SK’nın 11’nci maddesi doğrultusunda vereceğiniz onayı her zaman ileriye dönük olarak geri çekebileceğinizi ve mevzuatta yer alan diğer haklarınızdan istifade edebileceğinizi hatırlatırız.

Keyifli Webinar’lar dileriz.

Apr 27, 2022 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sistem Global Webinar.