webinar register page

Webinar banner
Långvarig smärta - en egen sjukdom - Dr Mikael Jansson
Nociplastisk smärta på ont eller gott? Går det att träna om smärtsystemet?
Dr Mikael Jansson
Spec. i smärtlindring o anestesiologi
MAL Bragée Rehab - smärtenheten

May 26, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register