webinar register page

Zelena agenda za Srbiju: Kružna ekonomija znači održiva budućnost
Za razliku od ekstraktivnog industrijskog modela „uzmi-napravi-odbaci” koji dominira industrijskim sistemom, kružna ekonomija nastoji da ponovo definiše rast, usredsređujući se na pozitivne koristi koje očuvanje proizvoda, opreme i infrastrukture i njihove duže upotrebe može doneti društvu. Sav “otpad” je „hrana” u cirkularnoj ekonomiji. Kružna ekonomija je jedan od najvažnijih aspekata evropskog Zelenog dogovora koji je Evropska komisija predstavila krajem prošle godine. EU je postavila ambicioznu agendu i ciljeve u ovoj oblasti, kao što su da održivi proizvodi budu norma u EU, da se osnaže potrošači, kao i sektori koji koriste najviše resursa i gde je potencijal za kružnu ekonomiju veliki i da se osigura pravljenje manje otpada, kako bi ovaj tip ekonomije doneo prave koristi građanima, regionima i gradovima, i kako bi EU predvodila globalne napore ka kružnoj ekonomiji.

Kada je reč o upravljanju otpadom i reciklažom, Srbija se nalazi na samom početku ovog procesa, pokazuju izveštaji Evropske komisije. Šta je ulog za Srbiju u ovom domenu, na njenom putu prema EU? Kako njena ekonomija može da profitira ako postigne EU standarde u upravljanju otpadom i reciklaži? Koje su koristi kružne ekonomije za građane Srbije?

Dec 2, 2020 11:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centar za evropske politike.