webinar register page

Webinar banner
AKO SPOZNÁVAŤ S DEŤMI PRÍRODU? AUTENTICKY!
Ako podporiť a obohatiť prírodovedné vzdelávanie detí

Lektorka:
Jarmila Bachratá, učiteľka materskej školy

Obsah webinára:
• Čo je dôležité v prírodovednom vzdelávaní detí?
• Ako môžeme podporiť rozvíjanie prírodovednej gramotnosti?
• O čom publikácia Hlasy zvierat v zoo je?
• Prínos publikácie pre deti.
• Prečo sú Hlasy zvierat v zoo jedinečné?
• Aké vzdelávacie oblasti a výkonové štandardy sú v publikácii obsiahnuté?
• Aké aktivity môžeme s deťmi vykonávať?

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov v materských školách, na prvom stupni základných škôl a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma – pre rodičov.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 30, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Jarmila Bachratá
@Učiteľka materskej školy
Má vyštudovanú pedagogickú a sociálnu akadémiu, bakalárske štúdium, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na UK v Bratislave. V roku 2019 absolvovala 1. atestáciu a priebežne sa zúčastňuje aktualizačných a inovačných vzdelávaní v rámci svojho profesionálneho rozvoja. Aktuálne pracuje ako učiteľka v materskej škole.