webinar register page

Webinar banner
Geografia INAK, LEPŠIE, PÚTAVO
Ako rozvíjať geografické myslenie žiakov a zmeniť vyučovanie geografie v základných školách?

Lektorka:
RNDr. Mária Nogová, PhD., a RNDr. Peter Tremboš, PhD., autori súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Obsah webinára:
• Súbor didaktických prostriedkov – učebnica, metodická príručka a pracovný zošit – ako s nimi pracovať?
˗ Pracovný zošit ako dôležitý prostriedok rozvíjania geografického myslenia žiakov a realizácie cieľov vzdelávacieho štandardu – predstavujeme prácu s PZ k učebnici pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ;
˗ Pracovný zošit – vytváranie podkladov hodnotiaceho portfólia;
˗ Ako hodnotiť úlohy – formatívne hodnotenie;
• Učebnica pre 8. ročník – Slovensko – štruktúra, ciele a spracovanie učebnice;
• Ukážky z novej učebnice; koncepcia pracovného zošita a Metodických poznámok;
• V čom je prínos učebníc geografie?
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov geografie v 5. – 9. ročníku ZŠ a učiteľov GOŠ, rodičov aj širokú verejnosť.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 20, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .