webinar register page

Webinar banner
Engagera hela projektorganisationen - genomgång underentreprenörer och yrkesarbetare
Se till att komma igång med BuildSafe fullt ut i projektet och involvera hela organisationen!

Denna genomgång riktar sig till underentreprenörer och yrkesarbetare som ska arbeta i BuildSafe eller arbetar i systemet men behöver en uppfräschning.

På 30 minuter går vi igenom:
- Introduktion BuildSafe
- Avvikelsehantering - hur åtgärdar man punkter?
- Rapportera observationer och incidenter

Det finns möjligheter att ställa frågor via chatt under hela genomgången.

Se till att samla projektets underentreprenörer och yrkesarbetare för att nå full effektivitet och aktivitet i BuildSafe!
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BuildSafe Customer Success.