webinar register page

Webinar banner
Jornada de difusió per a l’àmbit local
Reforçar les capacitats de protecció civil en un context de canvi climàtic

RECIPE és un projecte de dos anys de durada (gener 2020 - novembre 2021) subvencionat pel Mecanisme de Protecció Civil de la UE, amb la participació de vuit institucions de cinc països. Es pot trobar més informació del projecte l’enllaç: http://recipe.ctfc.cat
Aquesta jornada s’organitza des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i va dirigida al món local, especialment als tècnics de protecció civil, però també als tècnics d’urbanisme, alcaldes i regidors, tècnics de protecció civil dels serveis territorials, diputacions, etc.
L’objectiu d’aquesta jornada és difondre allò en què s’ha estat treballant, però, sobretot, donar a conèixer els principals resultats que poden contribuir a millorar la gestió de les emergències en totes les seves fases i a reduir el risc, així com els danys presents i futurs en aquest tipus d’episodis.
L’idioma serà el català, però alguns ponents parlaran en anglès i es disposarà de traducció simultània al català.

Nov 23, 2021 10:00 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .