webinar register page

Webinar banner
Markes&SepSolve Webinář: Expanding the analytical toolbox for environmental monitoring of VOCs and SVOCs in air, water and soil
Název webináře: Expanding the analytical toolbox for environmental monitoring of VOCs and SVOCs in air, water and soil

Organické látky v ovzduší, vodě a půdě mohou být přírodního původu nebo jako výsledek činnosti člověka. Analýza těchto organických látek se provádí v nerůznějších věděckých či rutinních úkolech například za účelem zhodnocení jejich vlivu na lidské zdraví nebo na globální změny klimatu.
V tomto webináři si ukážeme různé způsoby vzorkování organických kontaminantů životního prostředí s využitím extrakčních a zakoncentračních technik. Také Vám ukážeme aplikaci pokročilé GC separace ve spojení s TOF MS detekcí pro “rozklíčování” komplexních vzorků a jejich detekci s vysokou mírou jistoty.

Obsah prezentace:
- Přehled klíčových a aktuálně řešených aplikací pro monitoring environmentálních polutantů, např. 1,4-dioxan, PM2.5 a PFAS.
- Příklady využití GC×GC v rutinních aplikacích pro analýzu životního prostředí, například analýza celkových ropných uhlovodíků (TPH)
- Možnosti vylepšené detekce analytů v komplexních environmentálních vzorcích pomocí BenchTOF2 time-of-flight hmotnostního spektrometru (TOF-MS)

Prezentující: Dr. Laura McGregor

Webinář bude probíhat v anglickém jazyce.

Oct 21, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Laura McGregor
Dr. @SepSolve Analytical