webinar register page

Webinar banner
Gweminar Safonau Gwasanaeth Digidol – diweddariad / Webinar on the Digital Service Standards, an update
Ymunwch gyda ni 1 – 2pm, dydd Mercher 22 Medi ar gyfer ein 6ed yn y Gyfres Rhannu Gwybodaeth. Yn ymuno â ni bydd Ann Kempster (Pennaeth Darparu CDPS) a Maria Carmo (Arweinydd Cyflenwi, ymgynghorydd allanol yn CDPS) fydd yn siarad am y fersiwn diweddaraf o’r Safonau Gwasanaeth Digidol I Gymru, pam ein bod ni eu angen a sut mae nhw’n cael eu mabwysiadu.

Join us from 1 – 2pm on Wednesday 22 September for the 6th of our Knowledge Sharing Series when we’ll be joined by Ann Kempster (Head of Delivery CDPS) and Maria Carmo (Delivery Lead, external consultant at CDPS) who will be talking about the latest version of the Digital Service Standards for Wales, why we need them and how they’re being adopted.

Sep 22, 2021 01:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gemma Murphy.